می توانید ویدیوی روشن شدن این محصول را در لینک زیر ببینید:

 

نحوه روشن شدن فندقی دو کنتاکت

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.