دیفیوزر تیبا 1
دیفیوزر، قسمتی در پایین بدنه خودرو است که خواص ایرودینامیکی را بهبود میبخشد. دیفیوزر این کار را با انتقال هوا بین زیر خودرو و محیط آن انجام میدهد. سرعت این دو جبهه هوایی بسیار متفاوت است و دیفیوزر با انتقال هوا بین این دو، باعث چسبندگی بیشتر خودرو، خصوصا در سرعت های بالاتر از 200 کیلومتر بر ساعت میشود.
30.000 تومان