عکس تنظیم نشد
مانیتور دنده عقب مانیتور دنده عقب
مانیتور رو داشبوردی
این محصول بر روی داشبورد قرار میگیرد و قابلیت باز و بسته شدن را دارد. میتوان با استفاده از دوربین پشت و اتصال آن به مانیتور براحتی به قسمت عقب ماشین کنترل داشت. این محصول میتواند در تمامی خودرو ها نصب گردد. این محصول تنها شامل مانیتور میشود و باید دوربین را به طور جداگانه تهیه کرد.